Com funciona el codi del geolocalitzador amb javascript!

En aquest enllaç de W3Schools pots trobar més informació

Clicar en el botó per trobar les teves coordenades

Quan cliquem el botó ens indica que s'ha d'executar onclick, és a dir, quan clico el botó la funció getlocation() que és una funció javascript que comprova si el navegador té geolocalització, ho comprova amb el if (navigator.geolocation.

Longitud de la classe: 1'922328

Latitud: 41'4750492

Longitud de la porta d'entrada: 1'9216488

Latitud de la porta d'entrada:41'4752105

Per fer el càlcul hem de restar la latitud de la classe menys la latitud de la porta, el resultat ha de ser positiu. També hem de restar la longitud de la classe de la longitud de la porta. Ara tenim la diferència en graus i hem de passar els graus a metres. Primer, si la Terra té 360 graus, que són 40.075km, el graus que calculem seran x km. Hem de fer el teorema de Pitagores amb les dues diferències de longitud i latitud.

Diferència latitud: 0,0001613 graus

Diferència longitud: 0,0006792 graus

Diferència de latitud en metres: 0,0001613 dividit 360 i multiplicat per 40.075.000= 17,95

Diferència de longitud en metres: 0,0006792 dividit 360 i multiplicat per 40.075.000= 75,60

Hem transformat la diferència de latitud i longitud en graus a metres perquè 360 graus que és una volta és igual al seu perimetre de la Terra que és 40.075 km que és igual a 40.075.000 metres.

Ara fem pitàgores amb els dos números anteriors perquè són la distància en el eix x i en el eix y que hem recorregut.

La distància segons Pitàgores serà l'arrel quadrada de 17,95 al quadrat més 75,60 al quadrat. Això dona una distància entre la porta de l'institut i la nostra classe és de: 77 metres.